fbpx
demo_image

Mentor Pajaziti

Database Developer

Përvojë në mësimdhënie : Trajner në Probit Academy 2016  – Aktual.

Përvojë në profesion: Administrator i Sistemeve| Databazave në Ipko 2007-Aktuale, Zhvillues i intranet solucioneve në Smarttech 2008 – 2009 , Konsulent Zhvillues i Web-it në Probit 2019-2020, Zhvillues portal solucioneve në Cacttus 2005-2007.

Shkollimi : Master në shkenca kompjuterike dhe telekomunikacion në fakultetin e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike (FIEK).

Trajnerët tjerë