fbpx
Florent Rrahmani-3

Florent Rrahmani

Network Engineer

Përvojë në mësimdhënie : Trajner në Probit Academy 2017 – Aktual, Trajner në QTZH TK nga viti 2011 – 2019 ( Qendra për trajnim dhe Zhvillim, Telekomi i Kosovës).

Përvojë në profesion: Menaxher në Qendrën e Operimit të Rrjetit në Telekomin e Kosovës 2019 – Aktual, Udhëheqës i Ekipit – Shërbimet e zërit, Telekomi i Kosovës 2009 – 2019, Inxhinier i rrjetave – Shërbimet e zërit, Telekomi i Kosovës, 2005 – Dhjetor 2009, Inxhinier rrjetave – Monitorimi i Frekuencave, UNMIK – Shtylla e BE-së – Shkurt 2004- Dhjetor 2009

Shkollimi : Master në shkenca kompjuterike dhe telekomunikacion në fakultetin e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike (FIEK). CCNP ( Cisco Certified Network Profesional ) – 2013 – 2022.

Trajnerët tjerë