fbpx
Berat Percuku-

Berat Perçuku

Java Developer

Përvojë në mësimdhënie : Trajner në Probit Academy 2016  – Aktual, Trajner në ICK 2018  – 2020, Asistent në Universitetin e Prishtinës 2009-2014.

Përvojë në profesion: Zhvillues i Softueri – Raiffeisen Bank Kosovo May 2007 – Aktual, Zhvillues Softueri në Albvision LLC May 2006 – May 2007, Junior Developer/Tester ne Komtel PE Nov 2005 – May 2006

Shkollimi : Master në shkenca kompjuterike në fakultetin e shkencave matematiko natyrore(FSHMN).

Trajnerët tjerë