fbpx

OOP PHP & MySQL me projekt real

Çka do përfitoni nga trajnimi Hyrje në Programimin e Orientuar në Objekte(OOP) dhe bazat e OOP-së Shtyllat Kryesore në OOP Pjesa I dhe Pjesa II Shtjellim i disa principeve të dizajnit Kodimi i aplikacionit real duke përdorur mësimet nga OOP …

User Avatar
(Asnjë vlerësim)
Çka do përfitoni nga trajnimi
  • Hyrje në Programimin e Orientuar në Objekte(OOP) dhe bazat e OOP-së
  • Shtyllat Kryesore në OOP Pjesa I dhe Pjesa II
  • Shtjellim i disa principeve të dizajnit
  • Kodimi i aplikacionit real duke përdorur mësimet nga OOP

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri të mira në BootStrap, jQuery, PHP dhe MySQL (preferohet të kenë të përfunduar kursin Bazat e Programimit në WEB I & II dhe Boosttrap dhe GIT).


Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të këtij trajnimi studenti do të jetë në gjendje të shkruaj web aplikacione duke zbatuar principet e programimit të orientuar në objekte.

Korrikula e Trajnimit

Totali i mësimeve: 39 mësime / 2 kuize Koha: 7 javë

Rreth Trajnerit/es

Përvojë në mësimdhënie : Mbi 10 vite përvojë në mësimdhënie Përvojë në profesion: Mbi 12 vite përvojë si zhvillues i web aplikacioneve. Shkollimi : Master në shkenca kompjuterike në fakultetin e shkencave matematiko natyrore(FSHMN),

Vlerësimet

Average Rating

0
Asnjë vlerësim

Detailed Rating

5 yje
0
4 yje
0
3 yje
0
2 yje
0
1 yll
0