fbpx

NoSQL Fundametals

Spjegimi i bazave të të dhënave jo-relacionale(NoSQL) brenda 20 orëve, i përcjellur me shembuj nga pjesa praktike.
Trajnimi përfundon me spjegimin e MongoDB si dhe operacioneve bazike që mund të ekzekutohen aty.

User Avatar
(Asnjë vlerësim)
Çka do përfitoni nga trajnimi
 • Njohuri mbi karakteristikat kryesore të NoSQL
 • Llojet e bazave të të dhënave NoSQL
 • Rastet e aplikimit të NoSQL
 • Përdorimi i MongoDB dhe operacioneve bazike në të

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri në
konceptet e bazave të të dhënave dhe dizajnimin e tyre si dhe të jenë të familjarizuar
me JSON. Përparësi do të ishte njohuria mbi bazat e të dhënave relacionale.


Pas përfundimit të trajnimit

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studentët do të jenë familjarizuar me
konceptin e bazave të të dhënave NoSQL, tipet e tyre si dhe rastet se kur përdorimi
i tyre preferohet. Nga pjesa praktike ky kurs do të mësoj përdorimin e MongoDB,
manipulimin e të dhënave, si dhe indeksimin e tyre, ku studentët përfitojnë
aftësitë e thelbësore, të nevojshme për përdorimin e Mongos.

Korrikula e Trajnimit

Koha: 20 orë

  Çka është NoSQL? 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Llojet e bazave të të dhënave NoSQL 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Kur duhet të përdorim baza të të dhënave NoSQL 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Kur duhet të shmangim përdorimin e NoSQL 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Hyrje në MongoDB 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Karakteristikat e MongoDB 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Instalimi dhe konfigurimi 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Komanda bazike në MongoDB 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  CRUD operacionet 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Kërkimi i dokumenteve 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

  Indeksimi 0

  Asnjë shënim në këtë pjesë

Rreth Trajnerit/es

Vlerësimet

Average Rating

0
Asnjë vlerësim

Detailed Rating

5 yje
0
4 yje
0
3 yje
0
2 yje
0
1 yll
0

Leave A Reply

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.