fbpx

Mirhan Thaqi

WordPress Administrator

Mirhan Thaqi ishte pjesë e disa trajnimeve në PROBIT Academy,  ai kreu trajnimet në WEB Development I dhe II, pastaj trajnimin ne WordPress Administrim.
Ai është aftësuar ne Administrimin e faqeve ne WordPress, tash punon në Infrakos në mirëmbajten e faqes.