fbpx
Fatbardha-Dragusha-ok-

Fatbardha Dragusha

Software Developer

Përvojë në mësimdhënie : Trajner në Probit Academy 2019  – Aktual.

Përvojë në profesion: Zhvillues i Web-it Probit 2018 .

Shkollimi : Master në shkenca kompjuterike në FIEK.

Trajnerët tjerë