fbpx

Scratch -Niveli i avancuar

Hyrje Ky trajnim është  dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike. Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar programe të ndryshme kompjuterike. Gjatë kodimit ata mësojnë …

User Avatar
(Asnjë vlerësim)

Hyrje

Ky trajnim është  dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike.
Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar programe të ndryshme kompjuterike.
Gjatë kodimit ata mësojnë strukturat me përsëritje, ngjarjet, funksionet dhe kushtet, gjithashtu njihen me teknika të ndryshme të zgjidhjes së problemeve, mësojnë rreth sigurisë në internet.
Në pjesën e fundit të këtij trajnimi nxënësit kodojnë projektit e tyre. Këtu, inkurajohen të planifikojnë, ndërtojnë, rishikojnë dhe prezantojnë projektet e tyre.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga nxënsit pritet që të kenë njohuri në konceptet bazike te programimit kushtet, strukturat e përsëritjeve, ngjarjet, përdorimi i variablave (preferohet të kenë të përfunduar kursin CODE ).

Pas përfundimit të trajnimit

Në fund të këtij programit, fëmijët do të mësojnë aftësitë teknike dhe të buta duke përfshirë: kodimin, zgjidhjen e problemeve, zhvillimin e lojërave dhe logjikën. Ata do të kuptojnë se si funksionojnë lojrat, hapat në procesin e krijimit të lojërave dhe do të njihen me strukturat kryesore të programimit dhe shkathtësi që mund të aplikohen në mënyrë universale për çdo gjuhë koduese.

Korrikula e Trajnimit

Totali i mësimeve: 36 mësime Koha: 12 javë

Rreth Trajnerit/es

Përvojë në mësimdhënie : Trajner në Probit Academy 2019  - Aktual. Përvojë në profesion: Zhvillues i Web-it Probit 2018 . Shkollimi : Master në shkenca kompjuterike në FIEK.

Vlerësimet

Average Rating

0
Asnjë vlerësim

Detailed Rating

5 yje
0
4 yje
0
3 yje
0
2 yje
0
1 yll
0