fbpx

Trajnimet
Code
30.00 €
User Avatar

Code

Last updated: 1/2020

Code

0 lecture 35 hours

Kthe fëmijën tuaj nga një lojtar i lojërave në një krijues të aplikacioneve(lojërave). Ofroj fëmijës mundësi që të zhvilloj aftësitë e tyre logjike dhe të zgjidhjes së problemeve që do ndihmojnë edhe për shkollimin e tyre aktual dhe të mëtutjeshëm. Kjo kurrikulë krijon lidhjet midis mësimit të shkencave kompjuterike...

Web Design & Development
35.00 €
User Avatar

Web Design & Development

Last updated: 1/2020

Web Design & Development

126 lectures 50 hours

Hyrje Ky trajnim është dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë që përvojën e tyre në zhvillim të softuerit ta pasurojnë më tutje dhe të realizojnë idetë e tyre përmes kodimit të web faqeve. Nxënësit …

Web Development
35.00 €
User Avatar

Web Development

Last updated: 1/2020

Web Development

85 lectures 50 hours

Hyrje Ky trajnim është  dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike. Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar web faqe dinamike. Gjatë kodimit ata mësojnë strukturat …

Scratch -Niveli i avancuar
30.00 €
User Avatar

Scratch -Niveli i avancuar

Last updated: 1/2020

Scratch -Niveli i avancuar

36 lectures 35

Ky trajnim është  dizajnuar për fëmijët të cilët kanë pasion teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike. Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar programe të ndryshme kompjuterike. Gjatë kodimit ata mësojnë strukturat …

Lua – Niveli i avancuar
35.00 €
User Avatar

Lua – Niveli i avancuar

Last updated: 1/2020

Lua – Niveli i avancuar

6 lectures 50 hours

Ky trajnim është dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë që përvojën e tyre në zhvillim të softuerit ta pasurojnë më tutje duke u njohur me platforma më sfiduese. Nxënësit këtu mësojnë programimin e aplikacioneve …

App Inventor
35.00 €
User Avatar

App Inventor

Last updated: 1/2020

App Inventor

0 lecture 50 hours

Ky trajnim është dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike. Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar programe të ndryshme kompjuterike. Këtu ata fillojnë të kodojnë …

Introduction to Networks (ITN)
290.00 €
User Avatar

Introduction to Networks (ITN)

Last updated: 1/2020

Introduction to Networks (ITN)

17 lectures 60 hours

Mësimi i rrjetave kompjuterike niveli fillestar është i mundur për vetëm një trajnim. Në këtë trajnim ju do mësoni si të krijoni një rrjet për një kompani të vogël dhe të bëni sigurimin e asaj rrjete.

Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)
350.00 €
User Avatar

Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)

Last updated: 1/2020

Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)

16 lectures 70 hours

Avancimi njohurive në rrjeta kompjuterike niveli mesatar është i mundur për vetëm 65 orë trajnim. Në këtë trajnim ju do mësoni si të krijoni një rrjet për një kompani të madhe dhe të bëni sigurimin e asaj rrjete dhe avancime të tjera.

Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA)
350.00 €
User Avatar

Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA)

Last updated: 1/2020

Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA)

14 lectures 70 hours

Çka do përfitoni nga trajnimi Protokollin e avancuar të Routimit – OSPF Access Control List-at  Standarte dhe Extended. Përkthimin e IP adresave private në ato publike – NAT. Lidhjen në mes të LAN-ave në distance(WAN – Wide Area Network ) …

HTML & CSS
Free
User Avatar

HTML & CSS

406 General 0
Last updated: 4/2020

HTML & CSS

17 lectures 50 hours

GIT Fundamentals
30.00 €
User Avatar

GIT Fundamentals

48 C# 0
Last updated: 12/2019

GIT Fundamentals

45 lectures 50 hours

Mësimi i Git – Source Version Control për vetëm 10 orë, i organizuar në formë të kombinuar në mes pjesës teorike dhe asaj praktike. Njohurit e fituara në këtë trajnim studentëve do ju mundësojnë që punojnë aplikacione në ekip.

GIT Fundamentals
30.00 €
User Avatar

GIT Fundamentals

48 C# 0
Last updated: 12/2019

GIT Fundamentals

45 lectures 50 hours

Mësimi i Git – Source Version Control për vetëm 10 orë, i organizuar në formë të kombinuar në mes pjesës teorike dhe asaj praktike. Njohurit e fituara në këtë trajnim studentëve do ju mundësojnë që punojnë aplikacione në ekip.

Web Development – Full Stack
250.00 €
User Avatar

Web Development – Full Stack

392 Web 0
Last updated: 12/2019

Web Development – Full Stack

21 lectures 50 hours

Çka do mdësoni nga trajnimi Hyrje në Web Development, HTML dhe CSS Bazat e programimit në JavaScript dhe jQuery Bazat e programimit në PHP Bazat e shënimeve me MySQL Kodimi i aplikacionit real duke përdorur mësimet nga trajnimi Pre-rekuizitat Për …

WordPress Administrim
90.00 € 49.00 €
User Avatar

WordPress Administrim

183 Web 0
Last updated: 12/2019

WordPress Administrim

60 lectures 20 orë mësimore

Dëshironi të mësoni krijimin e ueb faqeve duke përdorur njërën prej platformave më të përhapura në treg: WordPress? Për vetëm 20 orë trajnim, i cili është drejtuar më shumë nga pjesa praktike. Në fund me anën e njohurive të fituara së bashku me studentët përfundohet një projekt real.

Bootstrap 4 me 2 projekte reale
60.00 € 29.00 €
User Avatar

Bootstrap 4 me 2 projekte reale

134 Web 1
Last updated: 12/2019

Bootstrap 4 me 2 projekte reale

41 lectures 20 orë

Mësimi i Bootstrap për vetëm 20 orë, i organizuar në formë të kombinuar në mes pjesës teorike dhe asaj praktike. Në fund me anën e njohurive të fituara së bashku me studentët përfundohen dy projekte reale.

OOP PHP & MySQL me projekt real
150.00 €
User Avatar

OOP PHP & MySQL me projekt real

97 Web 0
Last updated: 1/2020

OOP PHP & MySQL me projekt real

39 lectures

Çka do përfitoni nga trajnimi Hyrje në Programimin e Orientuar në Objekte(OOP) dhe bazat e OOP-së Shtyllat Kryesore në OOP Pjesa I dhe Pjesa II Shtjellim i disa principeve të dizajnit Kodimi i aplikacionit real duke përdorur mësimet nga OOP …

Hyrje në Laravel 6.x
180.00 €
User Avatar

Hyrje në Laravel 6.x

55 Web 0
Last updated: 12/2019

Hyrje në Laravel 6.x

54 lectures 40 orë

Mëso bazat e programimit në Laravel 6 për vetëm 40 orë. Trajnimi në vete ngërthen anën teorike dhe praktike. Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët do të jenë gjendje që të kodojnë një aplikacion real ku do të përfshihen të …

This course is out of stock
GIT Fundamentals
30.00 €
User Avatar

GIT Fundamentals

48 C# 0
Last updated: 12/2019

GIT Fundamentals

45 lectures 50 hours

Mësimi i Git – Source Version Control për vetëm 10 orë, i organizuar në formë të kombinuar në mes pjesës teorike dhe asaj praktike. Njohurit e fituara në këtë trajnim studentëve do ju mundësojnë që punojnë aplikacione në ekip.

Bazat e programimit në Python dhe Flask
250.00 €
User Avatar
yv

Bazat e programimit në Python dhe Flask

1 Web 0
Last updated: 12/2019

Bazat e programimit në Python dhe Flask

64 lectures 75 orë

Mëso gjuhën programuese Python dhe jepi vetes mundësi të kodosh aplikacione të natyrave të ndryshme – nga aplikacionet e thjeshta në konsolë, ueb sajtet dinamike, web crawlers, e deri tek aplikacionet mobile.

NoSQL Fundametals
70.00 €
User Avatar

NoSQL Fundametals

0 Web 0
Last updated: 2/2020

NoSQL Fundametals

0 lecture 20 hours

Spjegimi i bazave të të dhënave jo-relacionale(NoSQL) brenda 20 orëve, i përcjellur me shembuj nga pjesa praktike. Trajnimi përfundon me spjegimin e MongoDB si dhe operacioneve bazike që mund të ekzekutohen aty.

Java Basics
120.00 €
User Avatar

Java Basics

277 Java 0
Last updated: 12/2019

Java Basics

59 lectures 35 hours

Hyrje Ky kurs është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën programuese Java. Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me njohuritë bazike të programimit në Java si dhe konceptet themelore të programimit. …

GIT Fundamentals
30.00 €
User Avatar

GIT Fundamentals

48 C# 0
Last updated: 12/2019

GIT Fundamentals

45 lectures 50 hours

Mësimi i Git – Source Version Control për vetëm 10 orë, i organizuar në formë të kombinuar në mes pjesës teorike dhe asaj praktike. Njohurit e fituara në këtë trajnim studentëve do ju mundësojnë që punojnë aplikacione në ekip.

Java OOP
99.00 €
User Avatar

Java OOP

6 Java 0
Last updated: 12/2019

Java OOP

43 lectures 50 hours

Ky kurs është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë konceptet e Programimit te Orientuar në Objekte bazuar në Java (OOP). Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me njohuritë fundamentale të OOP në …

të gjitha trajnimet
50
Trajnime në fushën e IT
3500
Student të trajnuar në qendrën tonë
30
e studentëve të punësuar
Orari i  trajnimeve
31
Jan, 2022
WordPress Administrim
Besnik Abrashi
24
Jan, 2022
të gjitha »
Studentët e  lumtur

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi Java & Android Development e cila ishte pjesë e shkollës në vitin 2021, fillon punën si Software Developer në Appdec.

LushGojani_small

Lush Gojani

Java Developer

Studentja nga shkolla profesionale, drejtimi Java & Android Development e cila ishte pjesë e shkollës në vitin 2021, fillon punën si Software Developer në Appdec.

AlieBaftijari_small

Alie Baftijari

Java Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2020-2021, fillon punën si WEB Developer në EDUonGo.

albionrexha_small

Albion Rexha

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2021, fillon punën si WEB Developer në IMD.

rinorgerxhaliu_small

Rinor Gerxhaliu

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2021, fillon punën si WEB Developer në Smart Bits.

MuhamedGashi_small

Muhamed Gashi

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2021, fillon punën si WEB Developer në Probit LLC.

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në EDUonGo.

ArlindVeliu_small

Arlind Veliu

Web Developer

Studentja nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development e cila ishte pjesë e shkollës në vitin 2021, fillon punën si WEB Developer në Hotel Key.

ArlindaXhemaili_small

Arlinda Xhemaili

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi Java & Android Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2021, fillon punën si Software Developer në LLATKI L.L.C.

ArdonisVitia_small

Ardonis Vitia

Java Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi Java & Android Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2020-2021, fillon punën si Software Developer në Solaborate.

DiarGegaj_small

Diar Gegaj

Java Developer

Studentja nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development e cila ishte pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në Horizon Plus.

samira_smalll

Samira Jashanica

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2020-2021, fillon punën si WEB Developer në Hotel Key.

Pleurati

Pleurat Zejnullahu

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në Solution25.

gentiankrasniqi_small

Gentian Krasniqi

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në EDUonGo.

Argjend-Sahiti_small

Argjent Sahiti

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në Probit LLC.

Urim-Zymberi_small

Urim Zymberi

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi WEB Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në Quantix LLC.

KorabDuklini_small

Korab Duklini

Web Developer

Studentja e dalluar në nga drejtimi Rrjeta Kompjuterike – CCNA, Ylllinda Fetahaj certifikohet në Cisco për CCNA

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi Java & Android Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2019-2020, fillon punën si Software Developer në Appdec.

arbiashashi_small

Arbias Gashi

Java Developer

Studenti i radhës i shkollës profesionale, drejtimi Java & Android Development në Probit Academy, Endri Binaku është punësuar në kompaninë Bambus Group në dep. e zhvillimit softuerik  në Prishtinë. Endri ka përfunduar në në vitin 2020 modulin Java & Android …

endri

Endri Binaku

Java Developer

Studenti i radhës i shkollës profesionale, drejtimi Web Development në Probit Academy, Fatbardha Dragusha është punësuar në kompaninë e zhvillimit softuerik dhe trainer për gruposha të reja, TICK në Prishtinë. Fatbardha është duke ndjekur tash trajnimin e 5 në OOP …

fatbardhadragusha_small

Fatbardha Dragusha

Web Developer

Studentja e radhës nga shkolla profesionale WEB Development, pjesë e shkollës nga viti 2020, fillon punën si WEB Developer në Probit.

medinaahmeti_small

Medina Ahmeti

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale WEB Development i cili është pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në SmartLabs.

ShujabQerimi_small

Shujab Qerimi

Web Developer

Studenti nga shkolla profesionale, drejtimi Java Development i cili ishte pjesë e shkollës në vitin 2019-2020, fillon punën si Java Developer në Mozaix LLC.

Shkelqim-Baxhaku

Shkelqim Baxhaku

Java Developer

Studenti nga shkolla profesionale WEB Development i cili është pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në Probit.

adri_small

Adriatik Nikqi

Web Developer

Studenti nga pako profesionale WEB Development i cili është pjesë e shkollës në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në Beo.

taulantbajrami_small

Taulant Bajrami

Web Developer

Studenti nga pako profesionale WEB Development i cili përfundoi shkollën në vitin 2020, fillon punën si WEB Developer në EuroPixel.

Studenti i pakos profesionale Web Development në Probit Academy, Agron Ahmeti është punësuar në kompaninë e zhvillimit softuerik, Euro Pixel në Prishtinë. Në kuadër të shkollës Agroni është ende duke ndjekur pakon WEB, dhe është në trajnimin OOP & MySQL …

Një nga studentët më të mirë që kemi pasur deri tani në shkollën tonë nga pako profesionale WEB i cili filloi shkollën në vitin 2019, fillon punën si WEB Developer në The Social Lab.

clirimi

Çlirim Kastrati

Web Developer

Studenti i dalluar në CCNA, Arian Baxhaku certifikohet në Cisco CCNA Routing & Switching

arianbaxhaku_sm

Arijan Baxhaku

Network Engineer

Studentja e grupit të fundit që përfundoi 4 nivelet e trajnimit CCNA Routing & Switching, u angazhua në 3CIS si inxhiniere e rrjetave kompjuterike.

Luanda_sm

Luanda Kuçi

Network Engineer

Studenti më i mirë nga pako profesionale WEB i cili përfundoi shkollën në vitin 2019, fillon punën si WEB Developer në Smart Point LLC

argjendllumnica_small-150×150

Argjend Llumnica

Web Developer

Studenti më i mirë nga pako profesionale WEB i cili përfundoi shkollën në vitin 2019, fillon punën si WEB Developer në HEAD.

ragipi_small

Ragip Gjinovci

Web Developer

Pas përfundimit të 4 moduleve në CCNA ajo u aftësua të filloj punë në njërën nga kompanitë më të njohura në Kosovë që merrem me rrjeta kompjuterike 3CIS.

fjolla_sm

Fjolla Beqiraj

Network Engineer

Studenti nga pako profesionale Java Development i cili përfundoi shkollën në vitin 2017, fillon punën në Wiso Tech si Software Developer

fatlumberisha_sm

Fatlum Berisha

Software Developer

Studenti nga pako profesionale Java Development i cili përfundoi shkollën në vitin 2017, fillon punën në Polymath Labs si Software Developer

muhamed_sm

Muhamed Hoxha

Software Developer

Studenti i shkollës tonë nga CISCO Akademia pasi kreu 4 modulet CCNA Routing & Switching fitoi punën praktike në Info Soft Group.

harisfejza_sm

Haris Fejza

Network Engineer

Studenti nga pako WEB Development i cili përfundoi shkollën në vitin 2018, fillon praktiken si Dizajner dhe në mirëmbajtje të WEB-it në ELV Group

etniki_sm

Etnik Latifi

Designer

Pas përfundimit të 3 moduleve në CCNA ajo u aftësua të filloj punë në njërën nga kompanitë më të njohura në Kosovë që merrem me rrjeta kompjuterike 3CIS.

fatlinda_sm

Fatlinda Rama

Network Engineer

Pas përfundimit të 4 moduleve në CCNA ajo u aftësua të filloj punë në njërën nga kompanitë më të njohura në Kosovë që merrem me rrjeta kompjuterike 3CIS.

shpresa_sm

Shpresë Sadiku

Network Engineer

Studenti nga pakoja WEB i cili përfundoi shkollën 6 mujore në vitin 2018, fillon praktiken si WEB Developer në PROBIT.

ermiri_sm

Ermir Kastrati

Web Developer

Mësimet dhe punët e bëra gjatë trajnimeve 4 module në CCNA ishin të mjaftueshme që ai të aftësohej për të filluar punë në njërën nga kompanitë më të njohura në Kosovë që merrem me rrjeta kompjuterike 3CIS.

genti-150×136

Granit Aliu

Network Engineer

Studenti i radhës nga pakoja WEB Development i cili përfundoi shkollën në vitin 2018, fillon praktiken si WEB Developer në kompaninë Head.

petriti_small

Petrit Halabaku

Web Developer

Studenti më i mirë nga pako WEB i cili përfundoi shkollën në vitin 2018, fillon praktiken si WEB Developer në PROBIT.

labi_s-150×142

Labinot Bajrami

Web Developer

Studenti nga Ferizaj i cili punësohet si Web Developer në kompaninë Urbanway LLC pas përfundimit të shkollës tonë pako WEB.

vullneti-150×150

Vullnet Selmani

Web Developer

18 vjeçari Drilon Maloku nga Vushtrria, ishte pjesë e shkollës tonë me 2017. Në kuadër të shkollës ai përfundoi pakon WEB Development. Tash ai punon në kompaninë HEAD si Web Developer.

Driloni-150×150

Drilon Maloku

Web Developer

18 vjeçari Enis Lahu nga Vushtrria, ishte pjesë e shkollës tonë me 2018. Në kuadër të shkollës ai përfundoi pakon WEB Development. Tash ai punon në kompaninë Novus si Web Developer.

enisi_vogel-150×147

Enis Lahu

Web Developer

Kujtim Prenku ishte pjesë e shkollës verore të mbajtur në Probit Academy që u organizua në Qershor – Tetor 2017. Në kuadër të shkollës ai përfundoi 5 trajnime të lidhura me Java:

kujtimi-150×150

Kujtim Prenku

Web Developer

Fllenza Zeneli ishte pjesë shkollës tonë në CISCO CCNA, në kuadër të shkollës ajo përfundoi 4 modulet me sukses. Pas përfundimit ajo punësohet në 3CIS si Inxhiniere e Rrjetave.

fllenzasmall

Fllenza Zeneli

Network Engineer

Endrit Gashi ishte pjesë e Pako WEB Development të mbajtur në Probit Academy që u organizua në Qershor – Tetor 2017. Në kuadër të shkollës ai përfundoi 5 trajnime të lidhura me WEB, ai ndjeku 6 trajnime në WEB.

edi

Endrti Gashi

Designer

Mirhan ishte pjesë e disa trajnimeve në shkollën tonë në WEB Development dhe WordPress Administrim.
Ai është aftësuar ne Administrimin e faqeve në WordPress, tash punon në Infrakos në mirëmbajten e faqes.

mirhani

Mirhan Thaqi

WordPress Administrator

Bashkëpunëtorët & Marrëveshjet

Instruktorët tanë